Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Etablererprøven skal bidra til å sikre at daglig leder har de nødvendige grunnkunnskaper om økonomistyring og lovgivning som er av betydning for drift av serveringssteder.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Pris for tjenesten

Gjennomføring av etablererprøven koster kr 300,-. Dersom beløpet skal faktureres, kommer det et fakturagebyr på kr 50,- i tillegg.

aaa
Lover og forskrifter

Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Lover

Serveringsloven

Forskrifter

Forskrift om etablererprøve - serveringssted

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Leirfjord kommune har avtale med RKK om gjennomføring av etablererprøven. Dersom du ønsker å ta denne prøven, må du ta kontakt med RKK.

Besøksadresse: Havneterminalen, Torolv Kveldulvsonsgt. 5

Postadresse: Postboks 100, 88801 Sandnessjøen

Telefon: 750 75 770

Epostadresse: rkkyh@rkkyh.no

Saksbehandling

Saksbehandlingstid

Det skal tilrettelegges for at prøven kan tas innen to måneder etter at søknad er framlagt.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sentraladministrasjon
Telefon:75 074 000
Epost:postmottak@leirfjord.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 8890 LEIRFJORD
Besøksadresse:Kommunehuset 8890 LEIRFJORD
Andre opplysninger
Oppdatert:
2018-12-19 12:21