Kommunedirektørens strategiske ledergruppe består av kommunedirektør, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef helse og velferd og personalsjef 

Peter Andre Haaland

Kommunedirektør 

75074002/97077785
Maidi Lill Andersen Kommunalsjef Oppvekst 75074244/46834170
Vakant Kommunalsjef Helse og Velferd  
Kjersti Toft Personalsjef/konstituert kommunalsjef helse og velferd 75074007/41804997