VIRKSOMHET LEIRFJORD BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Barne- og ungdomsskolen ligger i kommunesenteret, Leland. Skolen er samlokalisert med Leirfjordhallen og helsesenteret. Ved LBU er det også skolefritidsordning. Voksenopplæring er også underlagt denne virksomheten.

Virksomheten ledes av Arild Solberg.

 

VIRKSOMHET TVERLANDET OPPVEKSTSENTER

Tverlandet oppvekstsenter er på Kviting. Oppvekstsenteret består av 2-delt barneskole, skolefritidsordning og barnehage. Barnehagen har 1 avdeling og 14 plasser.

Virksomheten ledes av Alice Jensen

 

VIRKSONHET ULVANGEN OPPVEKSTSENTER

Ulvang oppvekstsenter er i Ulvangen. Oppvekstsenteret består av 2-delt barneskole, skolefritidsordning og barnehage. Barnehagen har 1 avdeling og 14 plasser.

Virksomheten ledes av Susanne Johansen

 

VIRKSOMHET LELAND BARNEHAGE

Leland barnehage er på Leland og er den største barnehagen i kommunen. Barnehagen har tilbud til barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har 7 avdelinger og 126 plasser.

Virksomheten ledes av Beate Tømmervik

 

VIRKSOMHET LEINES BARNEHAGE

Leines barnehage er på Leines. Barnehagen har tilbud til barn i alderen 0-6 år og har 3 avdelinger med tilsammen 54 plasser.

Virksomheten ledes av Airin Levang

 

VIRKSOMHET TEKNIKK OG EIENDOM

Virksomheten omfatter områdene kommunalteknikk, plan, oppmåling, bygg og anlegg, vilt, landbruk og skogbruk.

Virksomheten ledes av John Alvin Mardal

 

VIRKSOMHET LEIRFJORD SYKEHJEM

Leirfjord sykeheim er lokalisert på Leland. Kommunens sentralkjøkken er på sykehjemmet. Sykehjemmet har 29 plasser fordelt på to avdelinger.

Virksomheten ledes av Birgit Elisabeth Johansen

 

VIRKSOMHET HJEMMEBASERT OMSORG

Virksomheten omfatter hjemmebasert omsorg.  Virksomheten er lokalisert til Leirfjord sykehjem på Leland.

Virksomheten ledes av Tove Renate Lisø Nyland

 

VIRKSOMHET HELSE OG VELFERD

Virksomheten omfattes av tjenesteområdene helsesøstertjeneste, legetjeneste, fysioterapi, psykisk helse/rus og NAV . Virksomheten er lokalisert til helsesenteret på Leland. Psykisk helse/rus og NAV er lokalisert på kommunehuset på Leland.

Virksomheten ledes per tiden av Kjell Olav Lund

 

VIRKSOMHET BARNEVERN

Virksomheten omfattes av barnevernstjeneste. Leirfjord kommune er også vertskommune for Alstahaug, Herøy og Dønna kommuner i Barneverntjenesten Ytre Helgeland. Virksomheten er lokalisert på kommunehuset på Leland.

Virksomheten ledes av Elisabeth L. Johansen