VIRKSOMHET LEIRFJORD BARNE- OG UNGDOMSSKOLE

Barne- og ungdomsskolen ligger i kommunesenteret, Leland. Skolen er samlokalisert med Leirfjordhallen og helsesenteret. Ved LBU er det også skolefritidsordning. 

Virksomheten ledes av Arild Solberg.

 

VIRKSOMHET LELAND BARNEHAGE

Leland barnehage er på Leland og er den største barnehagen i kommunen. Barnehagen har tilbud til barn i alderen 0-6 år. Barnehagen har 9 avdelinger og 154 plasser.

Virksomheten ledes av Beate Tømmervik

 

VIRKSOMHET LEINES BARNEHAGE

Leines barnehage er på Leines. Barnehagen har tilbud til barn i alderen 0-6 år og har 3 avdelinger med tilsammen 54 plasser.

Virksomheten ledes av Airin Levang

 

VIRKSOMHET TEKNIKK OG EIENDOM

Virksomheten omfatter områdene kommunalteknikk, plan, oppmåling, bygg og anlegg, vilt, landbruk og skogbruk.

Virksomheten ledes av Leif-Ove Ottermo Olsen

 

VIRKSOMHET LEIRFJORD SYKEHJEM

Leirfjord sykeheim er lokalisert på Leland. Kommunens sentralkjøkken er på sykehjemmet. Sykehjemmet har 29 plasser fordelt på to avdelinger.

Virksomheten ledes av Birgit Elisabeth Johansen

 

VIRKSOMHET HJEMMEBASERT OMSORG

Virksomheten omfatter hjemmebasert omsorg.  Virksomheten er lokalisert til Leirfjord sykehjem på Leland.

Virksomheten ledes av Tove Renate Lisø Nyland

 

VIRKSOMHET HELSE 

Virksomheten omfattes av tjenesteområdene helsesøstertjeneste, legetjeneste, fysioterapi og psykisk helse/rus. Virksomheten er lokalisert til helsesenteret på Leland. Psykisk helse/rus er lokalisert i Sankarveien 1 ved hjemmebasert omsorg.

Virksomheten ledes av Lise Olderskog Langø

 

VIRKSOMHET BARNEVERN

Virksomheten omfattes av barnevernstjeneste. Leirfjord kommune er også vertskommune for Alstahaug, Herøy og Dønna kommuner i Barneverntjenesten Ytre Helgeland. Virksomheten er lokalisert på kommunehuset på Leland.

Virksomheten ledes av Anne Berit Mørch