VELKOMMEN INNOM!

Servicetorget har ansvar for post og arkiv, publikumsmottak og -veiledning. Servicetorget er også tillagt sekretariatet for politiske organ. Andre oppgaver er saksbehandling, lønns- og personalarbeid, fakturering, forberedelse og gjennomføring av valg, utvikling og oppdatering av kommunens internkontrollsystem og andre fellesoppgaver knyttet til den daglige drift.  Ved servicetorget har vi egen pc til disposisjon for publikum. 

Ansatte:

Grete Nygård formannskapssekretær 75074005
Rigmor Jenssen Leknes konsulent 75074204
Aleem Ahmed konsulent 75074024
Evy Anne Hjartland konsulent 75074022