Servicetorget

Servicetorget er kommunens førstelinjetjeneste. Vi har kontorer i 1. etasje på kommunehuset. Sentralbordet er betjent mellom kl 0800-1600 i tiden 1. oktober - 30. mars og mellom kl 0800 - 1500 i tiden 1. april - 30. september.

 VELKOMMEN INNOM!

Servicetorget har ansvar for kommunens sentralbord, post og arkiv, publikumsmottak og -veiledning. Servicetorget er også tillagt sekretariatet for politiske organ. Andre oppgaver er saksbehandling, lønns- og personalarbeid, fakturering, forberedelse og gjennomføring av valg, utvikling og oppdatering av kommunens internkontrollsystem og andre fellesoppgaver knyttet til den daglige drift.  Ved servicetorget har vi egen pc til disposisjon for publikum.

Ansatte:

Grete Nygård formannskapssekretær 75074005
Cicilie Brocks sekretær 75074204
Aleem Ahmed konsulent 75074024
Evy Anne Hjartland konsulent 75074022
Iren Albrigtsen sekretær 75074000
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS