Kulturskolen for AlLe holder til i kjelleretg på Leirfjord barne- og ungdomsskoles administrasjonsfløy. Rommene her lånes gratis ut til musikkrelaterte aktiviteter.

Storrom: har et lite kjøkken, korbenker, full bandrigg (backline), prosjektor og lerret. Dette rommet egner seg til kor, korps og større grupper. Kan lånes av kulturskolens elever, lokale band og musikere, samt lag og foreninger.

 

Vi leier også ut enkel lysrigg,  PA-anlegg, trådløse mikrofoner og instrumenter.

e-post: post@leirfjord.kommune.no

telefon: 75074000