Bruneset i Fagervika - Fra fangstanlegg til tyskerfestning

Bruneset var Leirfjord kommune sitt fotefar mot nord. Tilrettelegging av kulturminnestien på Bruneset sto ferdig midt på 90-tallet og arbeidet ble den gang drevet frem av Gunnar Berntsen og Leirfjord Folkeminnelag. Du kan lese mer om kulturminner og severdigheter på Bruneset i informasjonsbrosjyren fra 1995.

 

Bruneset i 2023

Det har gått nesten 30 år siden tilretteleggingen av kulturminnestien på Bruneset sto ferdig. Leirfjord sitt fotefar har dessverre blitt svært forfallent i årene som har gått, og deler i så måte skjebne med mange av de andre fotefarene. Parallelt med revitaliseringsprosjektet for hele fotefar mot nord samarbeider Leirfjord kommune med grunneiere og lokalbefolkning for en oppgradering av anlegget på Bruneset. Lokalbefolkning og hytteeiere i Fagervika har etablert Bruneset venneforening som skal arbeide for å ivareta og ruste opp kulturminner og kystfortet på Bruneset. 

Leirfjord kommune og Bruneset venneforening startet arbeidet med utbedring av kulturminnestien og rydding av skog høsten 2022. Arbeidet gjøres i hovedsak av frivillige og finansieres med økonomisk støtte fra offentlige og private aktører. Innsatsen og kompetansen fra de frivillige er svært viktig i dette prosjektet. Det arbeides fortløpende med å skaffe finansiering for å komme i mål med de planene vi har for anlegget.

Bruneset Venneforening er en sosial gjeng som gjerne tar i mot flere hjelpere i det praktiske arbeidet på Bruneset. Ta gjerne kontakt med Anne Karin Fagervik for mer informasjon.