Sceneinstruktøren i Ytre Helgeland

Sceneinstruktøren i Ytre Helgeland er ett samarbeid mellom kommunene Alstahaug, Herøy, Leirfjord, Vega, Lurøy og Træna og Nordland fylkeskommune. Sceneinstruktøren skal ha kontorsted i Alstahaug. 

Ordningen ble etablert i 1993, og i løpet av disse årene har over 200 forskjellige kulturarrangementer på Ytre Helgeland fått gratis instruktørhjelp.

Teater- og revylag, sangkor, 4H-klubber, ungdomsklubber og grunnskolene kan be om gratis hjelp til sceniske aktiviteter, fra den lille juleavslutningen til det store friluftspillet.

Kontakt Sceneinstruktøren og be om mer informasjon.

Kari Renate Nilsen
Sceneinstruktøren i Ytre Helgeland,

Tlf: 755 45438
Mobil: 993 07501 
E-post