Kulturhussalen/ kommunestyresal finner du i 1.etg. Denne er godt egnet til både større møter, danseaktivitet, visninger og utstillinger.

Rommet har tregulv, speilvegg, anlegg for teleslynge, trådløst nett, blue-ray spiller, prosjektor med enkel kopling for pc, 45 stoler og 15 bord. Salen er ca 70m2. I bygget finnes ekstra stoler som kan lånes etter avtale.

Utleiesatser

Leiesøknad pr e-post: post@leirfjord.kommune.no

telefon: 75074000