Leirfjord kommune har mange og varierte lokaler til utleie. Enkle små møtelokaler, større forsamlingslokaler, lokaler egnet for utstillinger, forestillinger etc. Felles for alle møtelokaler er at politiske partier samt lag og foreninger ikke betaler leie. For inntektsbringende arrangement, privat leie gjelder egne satser. Se på det enkelte lokale, i margen til venstre, for mer informasjon.