Alstahaug ungdomsråd har fått tilskudd fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), som skal gjøre det billigere for ungdom å delta på kultur- og idrettsarrangementer!  Ungdomsrådet har fått med seg Leirfjord kommune, og sammen har de satt av penger i eget budsjett, slik at barn og unge kan kjøpe nærmere 1000 kinobilletter og et stort antall billetter til kultur- og idrettsarrangement, for bare kr 50,-!

Tilbudet gjelder for alle barn og unge i alderen 13-19 år, til kinoforestillinger på Kulturbadet og utvalgte arrangementer i begge kommunene. 

Her finner du mer informasjon om billigere kulturbilletter.

Ung i Alstahaug

Alstahaug kommune og Alstahug ungdomsråd har utviklet en app for barn og unge i Alstahaug kommune. Appen skal gi informasjon om aktiviteter og tjenester spesielt for barn og unge. Her finner du informasjon om arrangementer, fritidsaktiviteter, helsetjenester, skolehverdag og mye mer. Appen drives av Alstahaug kommunes kulturenhet.

Leirfjord sine ungdom kan også ha stor nytte av denne appen, siden siden våre ungdom deltar på mange aktiviteter og arrangement i Alstahaug. 

Her finner du mer informasjon om Ung i Alstahaug.