Politisk behandling av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2019 - 2023

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser skal behandles i Plan- og næringsutvalget 26.11.2019 og deretter i kommunestyret 18.12.2019. Høringsfristen gikk ut 10. November. 

HØRINGSUTKAST

Her kan du også lese en kortfattet verson av lag og foreningers innspill til planen i medvirkningsprosessene før planen ble lagt ut til høring. 

INNSPILL FRA LAG OG FORENINGER

 

 

2019-11-14
Web levert av CustomPublish AS