Hvorfor lager vi en slik plan?
Vi ønsker oversikt over kommunens viktigste ferdselsårer og tilstanden på turruten
Vi ønsker å avklare ansvar og skaffe oversikt over vedlikeholdsoppgaver
Vi vil sikre tilgang til turruter som er tilpasset brukere med ulike behov, sommer og vinter
Ferdselsårene som beskrives i planen skal legges inn i Nasjonal base for tur- og friluftsruter
Alle skoler, barnehager og omsorgsboliger/sykehjem skal ha en turvei/sti eller turrute tilpasset deres bruk i umiddelbar nærhet
 
Hvor langt har vi kommet i arbeidet?
Leirfjord kommune har gjennomført en intern kartlegging av kjente ferdselsårer. Videre trenger vi hjelp fra befolkningen til å kartlegge flere ferdselsårer, samt kvalitetssikre de dataene vi allerede har. Når kartleggingen er ferdig, starter arbeidet med å utarbeide planen med tiltaksplan og kartdel. 
 
Vi har allerede hatt kontakt med noen informanter via grendeutvalgene, men planarbeidet er dessverre midlertidig satt på pause. Årsaken til dette er rett og slett at vi ikke har bemanning nok til å lede for mange store prosjekter og planarbeider samtidig. Vi håper å starte opp dette arbeidet igjen i løpet av 2023.