Det er mange som går på tur i Leirfjord, og postkassebøkene er stadig utskrevet. Dessverre har vi i Leirfjord kommune bare en ganske liten stillingsressurs avsatt til å jobbe med friluftsliv. Vi ønsker å bruke denne ressursen på best mulig måte, til å informere og tilrettelegge turmuligheter enda bedre. Vi har valgt å bruke den elektroniske postkasseregistreringen TellTur. Løsningen finnes både på nett og på App, og Leirfjord har mange brukere allerede. I tillegg til registrering ved turmålet får du turbeskrivelse og kart i løsningen. Fra nettsiden kan du se dine turer, besøksstatistikk på turmålet og du kan delta i konkurranser og trekninger. Fjelltrimmen i Leirfjord gjennomføres også på TellTur.

Leirfjord kommune har ikke kapasitet til å drifte to systemer. for turregistrering. De postkassene som allerede er satt ut skal få stå. Vi håper at ungdomslag, velforeninger eller nabolag kan gå sammen om å legge ut og bytte bøker i de postkassene som er viktige for dem, når smittesituasjonen tillater det. I 2020 og 2021 anbefales generelt elektronisk turregistrering i stedet for at alle skal ta på samme postkasse, pga. Covid-19.