Følgende steder er det mulig å få kjøpt kort for jakt eller fiske i Leirfjord:
 • Meisfjord grunneierlag
  • Einar Meisfjord       950 71 763
  • Pål Johnsen           452 74 177
  • Eirik Svarstad         979 72 133    
 • Sommerset
  • Espen Hamarheim       977 43 074
 • Leira grunneierlag
  • Petter Mathisen           992 54 293 
 • Storvatnet grunneierlag
  • Kjetil Vatne                   75 04 89 87
 • Ytre Leirfjord grunneierlag
  • Ivar Thoresen               918 84 448
 • Tverlandet grunneierlag
  • Ole Morten Lunde        990 49 386
  • Ove Valberg                 986 47 422
  • Reidar Eriksen             997 28 301
  • Stein Erik Ravnå          992 90 695
 
Lovgrunnlag og rettigheter
 
Fiskeravgift
Alle som som har fylt 16 år og skal fiske etter laks, sjøørret og sjørøye (anadrom fisk)i vassdrag, eller fiske etter nevnte arter med faststående redskap i sjøen, skal betale fiskeravgift. Fiskeravgiften kan betales på nettet via Inatur sine nettsider: www.inatur.no/o2/Shop-FishTax/
 
For fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen med stang eller håndsnøre trenger du ikke fiskeravgift.
 
Gratis fiske for barn og unge
I vann, vassdrag og den delen av vassdrag hvor det ikke går opp anadrom fisk har barn og ungdom under 16 år rett til gratis fiske i perioden 01.01-20.08. dette betyr at de har rett til gratis fiskekort der det er organisert kortsalg, og at det kan fiskes uten videre i områder uten kortsalg.
 
 
Fiske i sjø
I sjøen er fiske med stang og håndsnøre fra land og båt tillatt hele året. I sjøen utenfor vassdrag med bestander av laks, er alt fiske forbudt hele året i en sone på 100 meter ut fra grensen mellom sjø og elv. I sjøen utenfor øvrige vassdrag som fører anadrom laksefisk er det tillatt å fiske i 100 metersonen i den tida det er tillatt å fiske i elva ovenfor.
 
Minsktmålet for laks er 35 cm, og minstemålet for sjøørret og sjørøye i Nord-Norge er 30 cm. Minstemål for fiske i sjøen finner du på Fiskeridirektoratets sin hjemmeside: www.fiskeridir.no/fritidsfiske/minstemaal
 
Denne informasjonen er for det meste hentet fra folderen ”Jakt- og Fiskekart for Helgeland og Salten”. Folderen kan du få gratis ved henvendelse til Leirfjord kommune ved servicekontoret eller landbrukskontoret.
 
 
Karttjenester på nett
Du finner gode kartjenester på flere sider: