Nettsteder for hjelp og informasjon om vold og overgrep

 

Dinutvei.no – nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. På dinutvei.no finner du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt eller på e-post.

Veiviseren gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

Dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

 

Overgrep.no er en ressursside med spørsmål og svar om seksuelle overgrep.  

Nettstedet retter seg mot både ofre og pårørende. Nettstedet er laget i samarbeid med organisasjonene Utsattmann og Landsforeningen for voldsofre. 

 

Veileder til fornærmede i straffesaker

Overgrep.no har utgitt en ny og oppdatert veileder til fornærmede i straffesaker. Denne inneholder informasjon til borgerne vedrørende prosessen ved anmeldelse, etterforskning og erstatningskrav for de som er utsatt for partnervold, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Foruten en gjennomgang av prosessen inneholder veilederen også oppdatert informasjon om ulike hjelpetilbud slik som krisesentre, overgrepsmottak, støttegrupper og hjelpetelefoner. Veilederen er utarbeidet og kvalitetssikret av erfarne bistandsadvokater.