Hovedopptak barnehage

Søknadsfristen til hovedopptaket er 15. mars. 

For å ha rett til barnehageplass fra høsten 2024, må det søkes innen fristen. De som allerede har en søknad registrert, trenger ikke søke på nytt.

Her kan du søke:  Innlogging for leirfjord: Foresattportal (visma.no)

Hvem har rett på barnehageplass?

Opptak med søknadsfrist 15. mars tildeler plasser til barn med lovfestet rett. Det vil si barn som:

  • søker innen søknadsfristen 15. mars
  • er bosatt i Leirfjord kommune ved oppstart i barnehagen
  • fyller ett år seinest innen utgangen av november 2023

Se opptakskriterier m.m. i vedtekter for kommunale barnehager §15-§20:

Vedtekter for barnehagene i Leirfjord