Leland barnehage har 9 avdelinger og er godkjent for 154 plasser. Barnehagen har tilbud for barn 0 - 6 år.

7 av barnehagens avdelinger ligger sentralt plassert på Leland, en avdeling ligger på Tverlandet og en avdeling i Ulvang.

Åpningstid klokken 07.00 – 16.00.

Planleggingsdager barnehageåret 2023/2024:

8. september, 9. oktober og 3. november 2023, og 16. februar og 31. mai 2024.

Da er barnehagen stengt.

Jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger vi klokken 12.00.

 

Alle barn er inkludert i fellesskapet

og får utnyttet sitt potensiale.

 

I et mangfold av muligheter skal barna få medvirke i meningsfylte aktiviteter,

mestre sin egen hverdag, ha det moro i Leland barnehage og oppleve magi! 🤩

Dette året har vi hovedfokus på; språk, barns medvirkning og inkludering.

 Årsplan 2023-2024 Leland barnehage

Virksomhetsleder: Beate Tømmervik

Besøksadresse: Tømmervikveien 19

Postadresse: Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord
Telefon 750 74165
 
MÅLRETTET – MEDVIRKNING – MESTRING – MENING
– MANGFOLD – MULIGHET – MOT – MORO + MAGI 😊