Skolefritidsordning (SFO) er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse. For mer informasjon følg lenkene nedenfor.

Dersom du ønsker å søke plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO), endre eller si opp plassen, må dette gjøres via Visma Flyt Skole. Her kan du logge inn

Ring SFO 48059211

Vedtekter for skolefritidsordningen i Leirfjord kommune PDF document ODT document

Moderasjonsordninger i SFO 

Overordnet plan for SFO i Leirfjord kommune

Rammeplan for SFO (Udir)