Planstrategi for Leirfjord kommune 2020 - 2024

Planstrategi 2020-2024

Samlet saksfremstilling

Inkommne merknader