Planavdelingen har ansvar for planlegging og utvikling av kommunens fysiske miljø gjennom overordnede strategier for utvikling, areal- og transportplanlegging og regulerings-og bebyggelsesplaner.
Avdelingen behandler, utarbeider og forvalter arealplaner i hht. plan- og bygningsloven. I tillegg utarbeides temaplaner, analyser og veiledningsmateriell.

Kontaktinformasjon:

Arealplanlegger Martyna Anna Trot
Tlf. 75074047
E-post: Martyna Anna Trot