Leirfjord kommunes folkehelseprofil for 2024

Folkehelseloven krever at kommuner og fylkeskommuner har oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden. Kommunehelsa statistikkbank og folkehelseprofilene er utformet for å hjelpe lokale myndigheter til å identifisere folkehelseutfordringene. Tema for folkehelseprofilene i 2024 er eldres helse.

Du kan se folkehelseprofiler for landets kommuner og fylker hos Folkehelseinstituttet. 

 

Nb! Leirfjord kommune gjennomfører Ungdataundersøkelsen i ungdomsskolen hvert 3. år. Tallgrunnlaget (antall elever) er allikevel for lite til at data kan publiseres fordelt på klassetrinn og kjønn. Dermed kan dessverre ikke våre Ungdataresultater sammenlignes med resten av landet. I Folkehelseprofilen mangler derfor tall fra Ungdata i Leirfjord. 

Her finner du informasjon om Ungdata i Leirfjord