Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Undersøkelsene gir svar på mange spørsmål: Hvor fornøyde er ungdom med livet sitt – og hvordan liker de seg på skolen, i fritida, med vennene og i nærmiljøet? Hva bruker ungdom tida si til når de ikke er på skolen? Hvor mange er med i idrett og andre organiserte aktiviteter? Hvordan opplever de unge foreldrene sine? Er det mange som blir mobbet av jevnaldrende? Hvor mange av de unge har erfaringer med alkohol, tobakk og narkotika?

Leirfjord har gjennomført ungdata undersøkelsen I 2013, 2016 og 2019. Resultatene blir blant annet brukt til kommuneplanlegging.

Ungdata i Leirfjord:

Informasjon om Ungdata og resultater fra andre kommuner og fylker finner du på Ungdata.