Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Folkehelsearbeid i Leirfjord

Folkehelsearbeidet er forankret i Lov om folkehelsearbeid, og formålet med loven er å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og reduserer sosiale helseforskjeller.

Folkehelsekoordinator i Leirfjord er Hege Ansnes Igeland. Stillingen er organisert i rådmannens stab og har kontorsted på kommunehuset. Folkehelsekoordinator kan nås på telefon 75 07 42 43, eller e-post.

Folkehelsearbeid er: «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.»

Leirfjord kommune har inngått Samarbeidsavtale om folkehelse med Nordland fylkeskommune (2018-2021). Formålet med avtalen er å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om gjennomføring og videreutvikling av planer, strategier og tiltak for folkehelsearbeidet.

Publisert