Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er fastsatt til mandag 11. september.

Leirfjord kommunestyre har i møte 15.06.2022 vedtatt at det også skal være valg i Leirfjord kommune søndag 10. september 2023.

Du kan stemme i Leirfjordhallen. Husk legitimasjon med bilde.

Åpningstider er:

Søndag 10. september kl. 13 - 18

Mandag 11. september kl. 11 - 19