Den offisielle valgdagen for stortings- og sametingsvalget er ved kongelig resolusjon fastsatt til mandag 13.09.2021. Hvert kommunestyre kan vedta at det også skal være valg søndag 12.09.2021. Leirfjord kommunestyre har i møte 19.05.20, sak 18/20, vedtatt at det skal være to dagers valg i Leirfjord kommune.

 

 

Se mer informasjon på Valg.no