I henhold til valgloven §2-6(1) legges manntallet for Leirfjord kommune ut til offentlig ettersyn ved servicetorget og ved Leirfjord folkebibliotek, i tiden fra ferdigstillelse, ca medio juli, og fram til og med valgdagen, mandag 13. september 2021. 

Åpningstider ved servicetorget er mandag til fredag kl. 1000-1400.

Åpningstider ved Leirfjord folkebibliotek er i perioden 5.- 16. juli, tirsdag og onsdag kl. 1100-1400. I perioden 19. juli - 13. august er biblioteket stengt. 

 

Valgloven har følgende bestemmelser om krav om retting

§2-7 Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet

(1) Den som mener at vedkommende selv eller noen annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at feilen rettes opp.

(2) Kravet skal være skriftlig og begrunnet, og sendes valgstyret i kommunen.

(3) Valgstyret skal sørge for at en stemmeberettiget som er bosatt i utlandet, og som ikke har vært folkeregisterført som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene før valgdagen, føres inn i manntallet i kommunen, dersom vedkommende søker om innføring innen kl. 17 dagen etter valgdagen.