Bufdir har behandlet vår søknad om tilskudd til prosjektet "Inkludering av barn og unge i Leirfjord", og har innvilget kr 440.000,- for 2023.

I vedtaket er det tildelt 250.000,- kroner av de øremerkede midlene til utstyrssentraler for 2023. Disse midlene skal kun benyttes til aktivitetstype § 4-3 Utstyrssentral og kan ikke omdisponeres til andre aktivitetstyper. Øremerkingen gjelder for tilskuddsåret 2023, og det er derfor viktig at Leirfjord kommune etablerer en egen BUA i løpet av året.

Den nye BUA Leirfjord skal samlokaliseres med Ungdomsklubben i Frivillighetens hus og vil åpne høsten 2023. Her skal alle innbyggere ha lik mulighet til å låne utstyr til fysisk aktivitet, sport og friluftsliv. Driver du for eksempel aktivt med langrenn, men har lyst til å prøve snowboard i slalåmbakken en dag, kan du låne snowboard hos BUA. Dermed kan du prøve mange forskjellige idretter eller aktiviteter, selv om du ikke har alt du trenger. Det har BUA.

– Det er mye smartere å låne enn å kjøpe, både økonomisk og bærekraftig. Det senker dessuten terskelen for å prøve ting. Alle trenger ikke eie alt, du kan heller kjøpe det hvis du har lyst til å fortsette med aktiviteten. Det er rett og slett smartere forbruk, forklarer Monica Vogt, som er daglig leder i BUA.