Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Stemmegivning på valgdagene og åpningstider

Leirfjord kommunestyre har i møte 9. november 2018, sak 41/18, vedtatt endringer i stemmekretsinndelingen i kommunen. Dette innebærer at det bare er en stemmekrets i Leirfjord kommune; krets 0001 Leirfjord.

Stemmegivning på valgdagen

På valgdagen må du stemme i den kommunen du er manntallsført som bosatt den 30. juni i valgåret.

På valgkortet vil du finne informasjon om hvilken kommune du skal stemme i på valgdagen. Her vil det også stå hva som er ditt valglokale. Du kan finne en oversikt over alle valglokalene i landet på valglokaler.no.

Bare mulig å stemme i din hjemkommune på valgdagen

På valgdagen er det bare mulig å stemme i din hjemkommune. Det vil si den kommunen du er registrert i Folkeregisteret som bosatt den 30. juni i valgåret. Dette er ekstra viktig å huske på dersom du har flyttet etter denne datoen eller ikke meldt flytting til kommunen du bor i. Hvis du ikke har anledning til å stemme der du er folkeregistrert som bosatt på valgdagen, er det mulig å forhåndsstemme i hvilken som helst kommune frem til fredagen før valgdagen. Din stemme vil da bli sendt til din hjemkommune.

Husk legitimasjon

Får å få avgitt stemme er du nødt til å ta med legitimasjon. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærens arbeid. Det vil derfor gå raskere for deg å stemme om du tar med valgkort.

Slik stemmer du på valgdagen

Hvert valg i Norge har sin egen stemmeseddel. Du kan finne informasjon om og veiledning til utfylling av stemmesedler her.

Trenger du veiledning eller hjelp?

Trenger du veiledning i valglokalet, kan du henvende deg til en av valgfunksjonærene. Har du en funksjonsnedsettelse som gjør at du trenger hjelp til å komme deg inn i valglokalet eller til å avgi selve stemmen, kan du lese om hvilken hjelp du har krav på her.  

Åpningstider på valgdagene

Søndag 8. september 2019

Valgkrets

Stemmested

Åpningstid:

Krets 0001 Leirfjord

Leirfjordhallen, Leland

1300-1800

Mandag 9. september 2019

Valgkrets

Stemmested

Åpningstid:

Krets 0001 Leirfjord

Leirfjordhallen, Leland

1100-1900

Publisert | Oppdatert 08. april 2019