A
B

Barnehage - Ny plass, endring og overflytting 

 
 
D
Delingssak - blanketter fra Direktoratet for byggkvalitet
 
 
E
 
F
 
G
Gravemelding - varslingsplan_veg
Gravemalding - krav
H
Historiske arkiv - begjæring om innsyn
 
I
 
K
 
M
N
 
O
 
P
Permisjon fra undervisning
Piper/Ildsted - Endringsmelding
 
R
 
S
Ungjobb - søknadsskjema (pdf)
V
Vannkobling - søknad
Vannkobling - søknad om godjenning av tilkobling 
Vannkobling - erklaering-om-rettighet