Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer

Melding om vedtak - Fastsettelsen av planprogram detaljreguleringsplan for Austvika steinbrudd ID 202006.

Kommunestyres behandling av sak 53/2021 i møte den 29.09.2021:

Vedtak

«I henhold til plan- og bygningsloven § 12-9 fastsettes «planprogram for detaljreguleringsplan for Austvika steinbrudd» plan-ID 202006. Planprogrammet skal legges til grunn i det videre planarbeidet»

Klageadgang

Vedtaket kan ikke påklages.

Planen består av:

Saksframlegg, datert  25.08.21

Saksprotokoll Kommunestyret, datert 29.09.21

Melding om vedtak, datert 29.09.21

Planprogram Austvika steinbrudd, datert 13.05.21

Planens begrensning, datert 13.05.21