Dersom du ønsker fysikalsk behandling, kan du fylle ut skjema for å få en vurdering av fysioterapeut.

Skjema leveres i ekspedisjon på legekontoret, eller sendes til:

Fysioterapitjenesten, Leirfjord helsesenter, Postboks 113, 8890 Leirfjord.

Skjema: Melding om behov for fysioterapi.

 

Fysioterapeut