Voksenopplæringen samarbeider med kommunens helsetjeneste om rehabilitering av f.eks. slagpasienter med afasi.