Fra 1.juli 2013 har Fylkesmannen i Nordland overtatt ansvaret for alle vergemålssaker (tidligere Overformynderiet).

Henvendelser angående dette må rettes til
Fylkesmannen i Nordland
Statens Hus
Moloveien 10
8002 Bodø
Tlf. 755 31500
Åpningstider: Man. - fre. 08.00 -  15.30
 
Mer informasjon på Fylkesmannens hjemmesider