I henhold til plan‐ og bygningslovens § 5‐1 og forvaltningsloven §16 varsles om at det er igangsatt arbeid med hovedplan vann og avløp 2024-2036. Hovedplan vann og avløp utarbeides som en temaplan.

Det vises til vedlagt saksprotokoll med saksframlegg.

 

Varsel om planoppstart og aktuelle dokumenter kan skrives ut hos servicetorget i Leirfjord kommune rådhus, eller kan lastes ned her: www.leirfjord.kommune.no under Selvbetjening/Høringer.

Innspill kan sendes Leirfjord kommune, Skoledalsveien 39, 8890 Leirfjord, eller post@leirfjord.kommune.no innen 04. oktober 2022.