Stemmerett

For å kunne avgi stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må du ha stemmerett. Hvilke krav som stilles for å ha stemmerett kan du lese om her.

2019-04-08

Manntall

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge.

2019-04-08

Tidligstemming og forhåndsstemming - Åpningstider

Fra 1. juli starter tidligstemmegivningen. Den varer fram til 10. august da den ordinære forhåndsstemmegivningen starter. Du kan stemme i hvilken som helst kommune i landet. Nedenfor ser du åpningstiden for tidligstemmegivning og ordinær forhåndsstemmegivning i Leirfjord kommune.

2019-04-08

Stemmegivning på valgdagene og åpningstider

Leirfjord kommunestyre har i møte 9. november 2018, sak 41/18, vedtatt endringer i stemmekretsinndelingen i kommunen. Dette innebærer at det bare er en stemmekrets i Leirfjord kommune; krets 0001 Leirfjord.

2019-04-08

Valgdagene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Valgdagene i Leirfjord kommune ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 er søndag 8. september og mandag 9. september.

2019-01-16

Innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i. Frist for innlevering er mandag 1. april 2019 kl 12:00.

Innleverte listeforslag:

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

Godkjente listeforslag

Valgstyret har i møte 15. mai 2019 godkjent listeforslagene fra Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Rødt, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. De godkjente listeforslagene er lagt ut på servicetorget på kommunehuset. Du kan også lese de her.

2019-05-16

Endringer i stemmekretser i Leirfjord kommune

Leirfjord kommunestyre har i møte 9. november 2018, sak 41/18, vedtatt endringer i stemmekretsinndelingen i kommunen.

2018-11-22

Valgresultater

2019-04-08
Web levert av CustomPublish AS