Stemmerett

For å kunne avgi stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må du ha stemmerett. Hvilke krav som stilles for å ha stemmerett kan du lese om her.

2019-04-08

Manntall

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge.

2019-04-08

Tidligstemming og forhånsstemming - Åpningstider

Fra 1. juli starter tidligstemmegivningen. Den varer fram til 10. august da den ordinære forhåndsstemmegivningen starter. Du kan stemme i hvilken som helst kommune i landet. Nedenfor ser du åpningstiden for tidligstemmegivning og ordinær forhåndsstemmegivning i Leirfjord kommune.

2019-04-08

Stemmegivning på valgdagene og åpningstider

Leirfjord kommunestyre har i møte 9. november 2018, sak 41/18, vedtatt endringer i stemmekretsinndelingen i kommunen. Dette innebærer at det bare er en stemmekrets i Leirfjord kommune; krets 0001 Leirfjord.

2019-04-08

Valgdagene ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Valgdagene i Leirfjord kommune ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019 er søndag 8. september og mandag 9. september.

2019-01-16

Innlevering av listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i. Frist for innlevering er mandag 1. april 2019 kl 12:00.

Innleverte listeforslag:

Arbeiderpartiet

Fremskrittspartiet

Rødt

Senterpartiet

Sosialistisk Venstreparti

2019-03-29

Endringer i stemmekretser i Leirfjord kommune

Leirfjord kommunestyre har i møte 9. november 2018, sak 41/18, vedtatt endringer i stemmekretsinndelingen i kommunen.

2018-11-22

Valgresultater

2019-04-08
Web levert av CustomPublish AS