Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Stemmerett

For å kunne avgi stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må du ha stemmerett. Hvilke krav som stilles for å ha stemmerett kan du lese om her.

Manntall

Manntallet er en liste over alle personer som har stemmerett ved valg i Norge.

Tidligstemming og forhåndsstemming - Åpningstider

Fra 1. juli starter tidligstemmegivningen. Den varer fram til 10. august da den ordinære forhåndsstemmegivningen starter. Du kan stemme i hvilken som helst kommune i landet. Nedenfor ser du åpningstiden for tidligstemmegivning og ordinær forhåndsstemmegivning i Leirfjord kommune.

Stemmegivning på valgdagene og åpningstider

Leirfjord kommunestyre har i møte 9. november 2018, sak 41/18, vedtatt endringer i stemmekretsinndelingen i kommunen. Dette innebærer at det bare er en stemmekrets i Leirfjord kommune; krets 0001 Leirfjord.