Varsel om STOR snøskredfare for Nordland.

Det ventes lørdag STOR snøskredfare - faregrad 4 - i Nordland (region Lofoten og Vesterålen, Ofoten, Salten, Svartisen, Helgeland).

 

Fra Snøskredvarslingen, NVE

Se www.varsom.no/snoskred for mer informasjon og oppdateringer.

 

Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231.Hilsen
Statsforvalteren i Nordland