Ulvang skole er en liten men koselig skole på Helgelandskysten. Den ligger
vakkert til med utsikt til skipsleia og De syv søstre

Skolen er en 1 - 7 skole og er del av et oppvekstsenter. I tillegg til skolen
består oppvekstsenteret av barnehage og skolefritidsordning.
Skolen er 2- delt.

Skolens hovedtema er vennskap. I tillegg studerer vi flere forskjellige
biotoper, høst vinter og vår. Vi arbeider mye i aldersblandede grupper, og noen
ganger samarbeider vi også med barnehagen.

6. og 7. klasse driver kafe. Flere ganger i løpet av året kommer foreldre,
søsken, besteforeldre og andre fra bygda på besøk

 
Ulvang Barnehage
Barnehage godkjent for 30 plasser, beliggende i Ulvangen. samlokalisert med skole og SFO i Ulvang oppvekstsenter.  Har tilbud for barn i alderen 0 - 6 år.
 
Virksomhetsleder Susanne Johansen
Telefon 750 74130/135