UKM (Ung Kultur Møtes) er mange små lokale festivaler hvor ungdom mellom 13 og 20 år kan delta med alle slags kulturuttrykk. Hver kommune sender kvalifiserte ungdommer videre til en fylkesmønstring som representanter for sin kommune. Hvert fylke sender i neste omgang ca. 30 deltakere til den nasjonale UKM-festivalen

 

 

For mer informasjon om UKM