Som en følge av økende antall smittetilfeller i nærliggende kommuner, skjerpes smitteverntiltakene på Leirfjord legekontor.

Flere konsultasjoner vil foregå på telefon/ video en tid fremover. De som blir berørt av denne endringen vil bli kontaktet.  

Adgangskontroll til helsesenteret opprettholdes.