Vil du rydde strender i år?

Strandrydding 2019

Søndre Helgeland Miljøverk IKS vil også i 2019 bidra til renere strender i våre kommuner. Vi fortsetter kampanjen «Hold Midt-Norge rent» sammen med 10 andre renovasjonsselskap i Midt-Norge, der vi i fellesskap har søkt Miljødirektoratet om midler til å hente og behandle avfall fra kysten, vassdrag og elver.

Det betyr at vi kan hente og ta imot avfall fra strandryddeaksjoner gratis, og vi håper at mange frivillige ønsker å engasjere seg og arrangerer ryddeaksjoner.

Kampanjeperioden vår er i hovedsak 1. mai til ca 20. juni. Utenom denne perioden kan vi ikke garantere henting, men vil gjøre vårt beste for å hjelpe. Leverer man selv avfallet på våre gjenvinningsstasjoner er det ikke noe problem utenom kampanjeperioden, men husk uansett å avtale med oss.

Det er ikke anledning til å legge strandryddeavfallet i samlingspunktene for fritidsrenovasjon. Dersom dere ikke leverer avfallet på gjenvinningsstasjonen, må du ta kontakt med SHMIL for å avtale henting. Dette på grunn av at renovasjonsbilen ikke kan ta dette avfallet, da det ikke går gjennom sorteringsanlegget vårt.

Leirfjord kommune oppfordrer alle til å bli med på aksjonen! Du kan hente strandryddesekker på kommunehuset på Leland.

Les mer om aksjonen og hvordan du går frem på SHMIL sine hjemmesider her.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS