Lag og foreninger som ønsker ukentlig leie i Leirfjordhallen for skoleåret 2022/2023 må melde dette til Leirfjord kommune innen 1. august 2022

Utleie skjer i hht. regler fastsatt av kommunestyret. Søknad sendes post@leirfjord.kommune.no