Hvis du registrerer positivt resultat, vil du automatisk få tilsendt en tekstmelding med lenke til informasjon om hva du bør gjøre når du har testet positivt.
 
I Leirfjord kommune kan du registrere positive hurtigtester på https://hjemmetest.remin.no/leirfjord.
Du må logge deg inn med bank-id eller tilsvarende.