Rådmannens strategiske ledergruppe består av rådmann, kommunalsjef oppvekst, kommunalsjef helse og velferd og personalsjef 

Jan Ove Styve

Rådmann

75074002/40471789
Maidi Lill Andersen Kommunalsjef Oppvekst 75074244/46834170
Kjell Olav Lund Kommunalsjef Helse og Velferd 75074045/91330245
Kjersti Toft Personalsjef 75074007/41804997