I går fikk vi melding om et nytt smittetilfelle etter en positiv hjemmetest. Smittesporing og kartlegging av nærkontakter er gjennomført.

Per nå er det totalt 15 koronatilfeller i Leirfjord under oppfølging.  

Situasjonen vurderes fortsatt å være oversiktlig i Leirfjord, men vi venter på noen prøvesvar og det er ikke usannsynlig at flere nærkontakter kan få påvist smitte. 

Ting kan snu fort med Omikron som sprer seg raskt i landet. Flere nabokommuner melder om omikronsmitte. Foreløpig ikke avdekket noen Omikron-tilfeller i Leirfjord. 

NB! Alle som er ilagt isolasjon/karantene MÅ forholde seg til gjeldene regelverk for å unngå videre smittespredning.

 

Generelt:

Vi oppfordrer alle til å være bevist på god håndhygiene, holde avstand samt unngå håndhilsning. Bruk munnbind der det ikke er mulig å holde avstand. Følg nasjonale regler, råd og anbefalinger.

Har en luftveisymptomer så er det lav terskel for testing og en bør holde seg hjemme. 

En fortsatt sterk oppfordring til uvaksinerte om å ta vaksine. Vaksinerte som får tilbud om dose 2 eller dose 3 bes om å ta den.

 

Jan Ove Styve
Rådmann