Kvitneset Camping

Helgeland Fjordferie AS 

Kontaktinformasjon: Kay Rune Nersund. Telefon 91782519. E-post kayn@online.no

Sundøya Camping

Kontaktinformasjon: Marius Kroken. Telefon 96513123. Line Storå 95124471. E-post sundoyacamping@gmail.com 

Fagervika Rorbuferie

Kontaktinformasjon: Kari Grande / Håkon Grande. Telefon 99648706. E-post hakon.grande@ultraseafood.no

Bardal Camping

Kontaktinformasjon: Kato Nilssen. Telefon 40042897. E-post bardalcamping@gmail.com

Sjøbakken Gårdsferie

Kontaktinformasjon: Anette Jåstad. Telefon 91513317. E-post post@sjobakkengardsferie.no