Beskrivelse

Ordførerkjedet er designet av TG Design AS v/Truls Grønvold. Smykket er laget i sølv med kommunevåpen og motiver som gjenspeiler Leirfjord kommune i form av jordbruk, fiske, nærhet til kyst og fjell, samt samisk kultur. Kjedet har også motiv av kommuneblomsten «Hestehov» og kommunefuglen «Linerle». Kjedeleddene (de mellom motivfelt som er runde uten motiv) er inspirert av gamle kakestempler fra Leirfjord.

Bruk av kjedet

Intensjonen er at ordførerkjedet skal symbolisere verdigheten til kommunens fremste representant i utøvelsen av sin gjerning som ordfører i høytidelige sammenhenger, både i og utenfor kommunen. I tillegg til skjønn gjelder denne veiledningen for bruk av kjedet:

 1. Kjedet kan bare bæres av den valgte ordfører og varaordfører når denne fungerer som ordfører
 2. Kjedet bæres når ordfører representerer Leirfjord kommune ved offisielle og høytidelige besøk i kommunen, eksempelvis
 • Mottakelse i kommunal regi
 • Middager og andre tilstelninger der kommunen er vertskap
 • Innvielse av offentlige anlegg når ordfører står for innvielsen
 • Åpning av større møter, kongresser og liknende der ordfører representerer kommunen
 • Overrekking av utmerkelser
 • Borgerlige vigsler
 • Besøk av kongelige gjester
 1. Kjedet skal ikke bæres ved ordinære kommunestyremøter.
 2. Kjedet bæres og overrekkes ved skifte av ordfører
 3. Kjedet bæres utenpå pent og korrekt antrekk og skal normalt ikke bæres utenpå ytterklær. Kjedet skal normalt ikke bæres sammen med uniform. Kjedet skal heller ikke bæres sammen med dekorasjoner, ordener, medaljer, hederstegn o.l. Dette gjelder også andre jakkeslagmerker eller annet som kan virke forstyrrende.