Dagsenteret er et dagtilbud som er åpent annenhver onsdag (oddetallsuker) fra kl 12.00 -14.30.

Sentret blir drevet av psykiatritjenesten i Leirfjord kommune. Vi holder til i kjelleren på kulturhuset på Leland.

Oasen Psykiatriske dagsenter er et møtested for mennesker som sliter med psykiske problemer. Oasen er et sted for vekst og utvikling, et sted for den som ønsker å forbedre sin livskvalitet og deltakelse i samfunnet. Tiltaket er lagt opp både for personer med akutte (kortvarige) kriser og 

personer med mer langvarige lidelser. Vi har totalt 20 medlemsplasser.  Aldersgruppen er fra 18 år og 67 år.

  Aktiviteter i dag:

Samtalegrupper, opplevelsesturer, spaserturer i skog og mark, trening på helsehuset, bowling og div hobbyaktiviteter.

 Koster det noe?

Det er gratis å gå her, men du må betale litt for mat, turer og hobbyartikler.

Våre mål:

Vi ønsker sammen med medlemmene å skape et trygt og aktiviserende tilbud til alle som sliter med psykiske problemer. Vi ønsker å bidra til at brukerne skal oppnå en bedre livskvalitet og en meningsfull hverdag.

Hvis du ønsker å benytte deg av dette tilbudet, kan du ta kontakt med psykisk helsearbeider for en samtale eller lege.

 Kontakt:  

Oasen dagsenter - Telefon  75 07 42 72  

Psykisk helsearbeider:

Marit Myrvik telefon 41 40 61 85

Einar Einmo telefon 92 27 96 89

Gry Sommer Lisøen telefon 91 73 28 75