Nominasjon til Eldhugprisen 2019

Helgeland Friluftsråd deler hvert år ut påskjønnelsen «Eldhugprisen" som er friluftsrådets ildsjelpris. Helgeland Friluftsråd ber kommuner og privatpersoner om å nominere gode kantidater fra medlemskommunene Grane, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Herøy og Dønna. Kjenner du noen som skaper begeistring for friluftslivet der du bor? Eller skaper økt friluftsaktivitet?

 
Følgende statutter gjelder for Elgdhugprisen:
 
§1 
Helgeland friluftsråds ildsjelpris – «Eldhug» -tildeles den eller de som gjennom sitt virke eller i fritid på en fremragende måte har arbeidet for økt friluftsaktivitet, og gjennom dette skapt ringvirkninger i sitt lokalsamfunn, eller på annen måte skapt begeistring for friluftsliv. 
 
§2 
Prisen deles ut av Helgeland friluftsråd. Prisvinneren bekjentgjøres av rådets leder på rådets siste møte før jul hvert år.  
 
 §3 Prisen kan tildeles en organisasjon, en institusjon, en bedrift eller en enkeltperson tilhørende en av medlemskommunene i Helgeland friluftsråd. 
 
§4 Prisen består av en diplom med argumentasjon, samt en spesiallaget gjenstand med relevans i prisens navn og formål. Årstall, navn og «Eldhug» skal være synliggjort på gjenstanden. 
  
§5 Alle innbyggerne i medlemskommunene kan komme med forslag til prisvinner. Denne muligheten bekjentgjøres. 
  
§6 Hvem som hvert år får tildelt prisen avgjøres av rådets arbeidsutvalg. Ved behov kan arbeidsutvalget rådføre seg med de andre medlemmene i rådet. 
 
§7 Prisvinner skal behørig omtales i relevante media. 
 
 
Nominasjoner sendes til:
 
Helgeland Friluftsråd, Postboks 560, 8651 Mosjøen, eller på mail til: helgeland@friluftsrad.no
 
Frist for innsending av nominasjoner er 15. november 2019.
Tips en venn  Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS