Helgeland Museum avd. Leirfjord

I mai 2008 tok Helgeland Museum over driftsansvaret for samlinger og bygninger knyttet opp mot museumsvirksomheten i kommunen (Leirfjord Folkeminnelag og Bardal lokalhistorie og -museumslag), og museet fikk en ansatt i 100 % stilling.

I Leirfjord er det seks bygninger knyttet opp mot museet, Gammelskolen (Leland), Bergh-brygga (Nedre-Leland), Kvernhus (Meisfjord), naust og brygge (Reines) og Wangbrygga (Bardal). Bygningene er stort sett tilgjengelige i sommersesongen.

Gammelskolen på Leland er fra 1880 årene og viser skolehistorisk utstilling med klasserom og lærer/klokkerleilighet som det kan ha vært i tidligere tider. Her er også utstilt ulike redskaper som var vanlige å ha på småbruk og gårder i Leirfjord på 1800 og 1900 tallet. Her vises det også ulike utstillinger i åpningstiden på sommeren.

Bergh-brygga på Nedre-Leland er fra slutten av 1800-tallet og ble gitt i gave til Leirfjord Folkeminnelag fra Aslaug og Johan Bergh som hadde drevet butikken. Her er det opprinnelige interiøret og deler av vareutvalget som butikken har hatt som sortiment gjennom flere tiår. På sommeren vises det også ulike utstillinger i de tidligere lagerrommene til butikken.

Kverna i Meisfjord ligger ca. 2km fra Meisfjordkrysset. Kverna er fra første del av 1900-tallet og ligger i sine naturlige omgivelser. Kan besøkes hele året.

På Reines ligger det et naust og en brygge, disse er fortiden ikke åpen for besøk, men kan besøkes som en del av kyst-/kulturlandskapet i området.

I Bardal ligger Wangbrygga, en gammel handelsbrygge fra ca. 1870 årene. Her vises krambua med ulike varer og gjenstander. I sommersesongen er det kafé og spisested med galleri i hyggelige omgivelser.

Museet ønsker dere hjertelig velkommen til minnerike og hyggelige opplevelser på museene i Leirfjord!

Kontakt:
Jorunn Vrålstad (stedlig leder)
Adr. Kommunehuset, 8890 Leirfjord
Tlf: 75074107/95784168
E-post: leirfjord@helgeland.museum.no 
Hjemmeside: www.helgelandmuseum.no

 

17. november 2011 Beate Skogsholm
Tips en venn  Skriv ut