Løypekjøring i Tovåsen og Randalen vinteren 2022-2023

Leirfjord kommune og Leirfjord Idrettslag samarbeider om å tilby gode skiløyper for befolkningen i Leirfjord og nabokommunene. Selve løypekjøringen gjøres på ukedagene av et firma som har avtale med Leirfjord kommune, og i helgene av frivillige fra Leirfjord Idrettslag. Ved gode forhold kjøres løypene opp på dagtid mandag, onsdag og fredag + formiddag lørdag eller søndag. Helligdager, vær og løypeforhold vil kunne gi endring i hvilke dager som kjøres. 

Oppdatert informasjon om løyper, vær og føreforhold

Skisporet.no  Her finner du oppdatert løypeinformasjon på nett. Her ser du  hvor tråkkemaskinen befinner seg og når løypene sist ble preparert. 
 
Facebook: Skiløyper i Leirfjord. Her kan du finne informasjon fra de frivillige om løypekjøring med scooter på alle skiløypene i Leirfjord. Her kan du også dele informasjon om løypeforhold og lignende med andre brukere av skiløypene. Hvis det blir store avvik fra planlagt løypekjøring med tråkkemaskin vil dette også annonseres her. 
 
Webkamera Tovåsen Vær og snøforhold på Tovåsen. NB! Webkamera er for tiden ute av drift. Nytt kamera skal moteres. 
 
Pent.no Værmelding.
  

Organisering av løypekjøring i Randalen og Tovåsen

Leirfjord IL ski kjører løyper med scooter i starten av sesongen. Det blir kjørt med tråkkemaskin når det er tilstrekkelig med snø. Det kreves betydelig større snømengder i Randalen enn i lysløypa for å kunne kjøre løyper med tråkkemaskinen. Lysløypa har et slettere og fastere underlag. Det  er også behov for mer snø for å sette klassisk spor enn slette løyper for skøyting. Leirfjord kommune og Leirfjord Idrettslag samarbeider om å tilby gode skiløyper for befolkningen i Leirfjord og nabokommunene. Leirfjord kommune står for løypekjøring på ukedagene og Leirfjord idrettslag i helgene. 

Organisering av løypekjøring andre steder i Leirfjord

Fra Bakken til Nordlia og Kløven: Løypene kjøres opp med scooter av frivillige fra UL Nybrot. Informasjon finner du på facebook på UL Nybrot og Skiløyper i Leirfjord. 

Lysløype på Leland og løype videre til Hjartland: Løypene kjøres opp med scooter av frivillige fra Leirfjord idrettslag. Informasjon finner du på facebook på Skiløyper i Leirfjord. 

Det mange timer med frivillig arbeid som legges ned i alle de skiløypene vi har i Leirfjord. Takk til alle dem som står på for å gi befolkningen gode forhold for skiturer og trening, dere gjør en fantastisk jobb!!